U bent hier

Disclaimer

Identificatie
De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens is:

Dermatoloog Smet bvba
Veerstraat 66
B-9031 Gent-Drongen
Tel. : +32 (0)9/ 226 19 16

Doelstellingen
Deze disclaimer geldt voor alle bezoekers die de site van dermatolooggent.be, dermatoloogsmet.be, huidziektensmet.be, rimpelgent.be, peelinggent.be bezoeken, welke de fysische locatie of het individuele toegangskarakter ook is. Door zich op de site te begeven, aanvaardt u de huidige gebruiksvoorwaarden zoals onderstaand vermeld. Indien u deze weigert, wil dan deze site niet raadplegen. Noteer ook dat de gebruiksvoorwaarden bij wijlen gewijzigd en/of herzien kunnen worden. Bij elke nieuwe verbinding met de site, aanvaardt u ambtshalve de gewijzigde en/of herwerkte gebruiksvoorwaarden.

Links en inhoud van de Site
De sites van dermatoloogsmet.be, huidziektensmet.be, rimpelgent.be, peelinggent.be bevat links naar sites die geen deel uitmaken van Dermatoloog Smet bvba Dermatoloog Smet bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan door u. De verspreide informatie op de site van dermatoloogsmet.be, huidziektensmet.be, rimpelgent.be, peelinggent.be wordt geregeld bijgewerkt en gecontroleerd. dermatoloogsmet.be, huidziektensmet.be, rimpelgent.be, peelinggent.be kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of eventuele rechtstreekse of indirecte schade, die uit uw gebruik of toegang van deze site kunnen voortvloeien, noch voor schade of virus die uw computer of andere hardware zou kunnen besmetten. Meer in het algemeen, waarborgt dermatoloogsmet.be, huidziektensmet.be, rimpelgent.be, peelinggent.be geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, betreffende het geheel of een deel van de site. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Dotline.be noch dermatoloogsmet.be, huidziektensmet.be, rimpelgent.be, peelinggent.be garanderen dan ook de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De informatie die u kan terugvinden op dermatoloogsmet.be, huidziektensmet.be, rimpelgent.be, peelinggent.be wordt verspreid is bedoeld als achtergrondinformatie over onderwerpen zoals gezondheid, huidziekten, dermato-cosmetologie …..

Voor artikels over gezondheid of behandelingen is het nadrukkelijk niet bedoeld deze als leidraad voor het stellen van diagnosen bij zieken of kwalen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen dienen altijd door uw dokter of arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts begeleid te worden.

Naleving van de wet op het privé-leven
dermatolooggent.be, dermatoloogsmet.be, huidziektensmet.be, rimpelgent.be, peelinggent.be respecteert het privé-leven van de bezoekers, al dan niet opgenomen in onze database, van deze sites. De persoonlijke gegevens die bij het bezoek van de site aan dermatoloogsmet.be, huidziektensmet.be, rimpelgent.be, peelinggent.be worden overgemaakt, zijn deze die u vrijwillig aan ons heeft meegedeeld bij uw informatieaanvraag. Zij worden bewaard en opgenomen in een databestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informatie die eigen zijn aan dermatoloogsmet.be, huidziektensmet.be, rimpelgent.be, peelinggent.be en haar partners in de sectoren van de gezondheidszorg.

Uw gegevens worden gebruikt :
1. voor ons administratief beheer,
2. Om u op de hoogte te houden van pertinente informatie en van het aanbod van onze diensten, evenals deze van onze partners, conform het opt-in, opt-out principe

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de twee hierboven vermelde doelstellingen. Conform de Wet op het Privé Leven, nl. de Wet van 18 december 1992 betreffende de bescherming van de eerbiediging van het privé-leven en de gegevensverwerking van persoonlijke aard, beschikt u bij dermatolooggent.be, dermatoloogsmet.be, huidziektensmet.be, rimpelgent.be, peelinggent.be over een toegangs-, wijzigings- of opheffingsrecht van uw persoonlijke gegevens voor onze doeleinden